LÄMNA SIDAN SNABBT! X

Praktiska råd

Råd till dig som är utsatt. Vi har listat en del tips och råd som vi hoppas kan hjälpa dig.

Du är inte ensam, det är inte ditt fel

Du är ett brottsoffer och det din partner gör är en kriminell handling. Ta inte på dig skulden får någon annans beteende. Det finns många som lever som du och det finns hjälp att få.

 

Prata med någon

Ta kontakt med någon du litar på och berätta om din situation. Var inte rädd att be om hjälp. Du kan även vända dig till t.ex. ungdomsmottagningen, sjukvården, socialtjänsten eller till en kvinno/tjejjour.

 

Samla på dig kunskap

Sök kunskap om våld i nära relation och lär dig om våldet. Det är lättare att veta hur man kan agera och få hjälp om man har kunskap och känner till vart man kan vända sig för att få hjälp.

 

Tro inte på att det inte ska hända igen

Statistik och kvinno/tjejjourens erfarenhet visar istället på att våldet ökar i omfattning och blir grövre med tiden.

 

Skriv dagbok

Skriv vad, hur och när du blir utsatt för förnedring, hot om våld, slag, knuffar m.m. Anteckna varje gång han uppträder hotfullt eller slår dig, så har du något att gå tillbaka och titta i och kan lättare komma ihåg vad som hänt. Du kan även se om våldet ökar i omfattning och frekvens under en tid.

 

Förbered dig på att lämna hemmet akut

Gör en plan över vad du kan ta vägen om du behöver fly hemmet akut och vad som är viktigast att ta med dig. Det är bra att vara mentalt förberedd på en eventuell flykt och att ha kontaktuppgifter tillgängligt för en akut situation.

 

Dokumentera dina skador

Vänd dig till sjukvården för att få dina skador dokumenterade för en eventuell framtida rättegång. Har du inte möjlighet att komma dit så be någon att fotografera skadan och dokumentera sedan händelse, tid och plats.

 

Gör en polisanmälan

Du är ett brottsoffer och har rätt till hjälp och stöd från polisen. Kvinno/tjejjouren kräver ingen polisanmälan för att du ska få hjälp.

 

Ring en kvinno- eller tjejjour

Jouren har erfarenhet och kunskap av våld i nära relation. Jouren tror på det du säger och ifrågasätter inte dina upplevelser. Det är din berättelse och dina behov som står i fokus.