LÄMNA SIDAN SNABBT! X

Råd till anhöriga

Känner du någon som lever i en våldsam relation finns det en del som du kan göra för henne.

Våga fråga

Våga fråga om våldet. Använd dig av ord som hon förstår och ställ konkreta frågor. Kvinnor som utsätts för våld i relationen blir normaliserade till våldet och ser sig inte som ett offer, därför behöver man ställa konkreta frågor direkt om våldet.

 

Tala om för henne att hon inte är ensam

Våld i nära relationer är vanligare än vad många tror och det finns hjälp att få. Prata öppet med henne vid ett lämpligt tillfälle.

 

Tala om för henne att det inte är hennes fel

Att bli utsatt för våld är en kriminell handling och kvinnan räknas som brottsoffer. Ansvaret för våldet ligger alltid på den som misshandlar.

 

Läs och samla information som du kan ge till henne

Ge dig själv mera kunskap om våld i nära relation, ta reda på vilka resurser som finns i samhället. Samla och ge information till kvinnan, tänk på att kontaktuppgifter är viktigt så att hon kan få vidare hjälp om hon vill.

 

Tala med henne om val och möjligheter

Det finns hjälp att få och alternativ till att leva i en våldsam relation. Tänk på att det är inte är ett lätt val för kvinnan och ge henne inget ultimatum.

 

Tro på henne

Tala om för henne att du tror på henne och att hon kan klara av en förändring.

 

Nätverk

Hitta lösningar för att upprätta er kontakt utan mannens vetskap. Bygg upp ett nätverk som kan ställa upp i akuta situationer. Hjälp henne att komma i kontakt med kvinno/tjejjour, socialtjänst, polis m.m.

 

Ställ upp för henne

Hjälp till barnpassning vid behov och med boende för henne och barnen i akuta lägen. Kom ihåg att det är viktigt att du inte själv utsätter dig för risker.

 

Tala inte om för henne vad hon ska göra

Kvinnan måste själv komma fram till vad som är rätt för henne att agera. Skynda inte på henne innan hon är mogen att fatta egna beslut. Att lämna ett misshandelsförhållande är ofta en långvarig och svår process. Många kvinnor återvänder flera gånger till misshandlaren, innan de slutligen bestämmer sig för att lämna honom.

 

Uppmana henne att inte återvända

har kvinnan valt att lämna ett förhållande ska du inte uppmana henne till att återvända.

 

Säg inte åt henne att hon inte behöver känna oro eller rädsla

Den farligaste situationen för en misshandlad kvinna är när hon hotar att lämna mannen eller redan har lämnat honom.

 

Ge henne inte rådet att stanna kvar i förhållandet med tanke på barnen

Barn som lever i en familj med våld far illa och är brottsoffer.

 

Stöd henne för vad hon beslutar

Att göra val för livet är mycket svårt.

 

Om du ser eller hör att någon blir misshandlad

Vänta inte. Ring polisen eller någon person som du vet om kan hjälpa henne.